Kontakt

Zde doplňte vaše kontaktní informace.

Firmy a živnostníci jsou povinni uvádět následující kontaktní údaje:
jméno podnikatele nebo název firmy,
adresa firmy nebo adresa kde podnikáte,
identifikační číslo IČ (DIČ není povinný),
info o zápisu v evidenci (živnostenský nebo obchodní rejstřík).

Další informace naleznete na blogu zde: blog.mklik.cz/povinne-udaje-na-webu-podnikatele